Reamintire: RSS

Daca ne citeati prin RSS si aveati in reader feed-urile vechi (cele cu cititorsf.wordpress.com) aveti grija sa le modificati cu adresa cea (relativ) noua, cu feedburner. O aveti in dreapta, in sidebar, la “Abonare”.

Asta daca nu vreti sa aveti, ca mine, surpriza ca brusc nu mai primiti in reader noile posturi de pe site 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Haiganu